DETALJI IZRADE

 

Prilikom izrade dokumentacije, prema kojoj se izrađuju elementi fasade ili prozori i vrata pojedinih objekata, stvorena je baza detalja koje koristimo i prilagođavamo novim objektima. Pri tome uvažavamo zahtjeve Investitora, Odgovornog projektanta ili Izvođača kako bi dobili optimalan izgled kuće sa svim zahtjevima u odnosu na fiziku zgrade (prolaz topline i vodene pare).

Neke od detalja možete vidjeti na objektima koji su već završeni:

Arena Centar