ZA ARHITEKTE - PROJEKTANTE

 

Ideja svake kuće materijalizira se prostorima koje arhitekt stvara zidom, stupom, otvorom....

Fasada je element preko kojeg kuća komunicira sa okolinom, ekran koji ideju emitira u okoliš.

Mi ćemo Vam pomoći ideju realizirati dosljedno i tehnički ispravno.

Za veće i zahtjevnije objekte obratite nam se već u fazi idejnog projekta kako bi vam savjetom osigurali tehničku potporu za Vaše zamisli, te pomogli u odabiru odgovarajućeg fasadnog sistema. Pri izradi glavnog projekta prepustite nama izradu dijela dokumentacije koja se odnosi na projekt fasade (pogledi, presjeci i detalji, tenderski opisi pojedinih pozicija ili cjelina, te troškovnik) kao podlogu za nuđenje radova, te praćenje tokom realizacije. Kod izgradnje objekta vršimo stručni nadzor nad izvedbom fasadnih konstrukcija.

Primjer izrade projekta aluminijske fasade je :

    1. Poslovna zgrada PILE I 3, (2005.)
    2. Poslovni objekt GRAND CENTAR (2005/2006.)
    3. Poslovna zgrada VEKA - ING (2006/2007.)

Grand Centar